Algemene voorwaarden

EMTÉ Fijnproevers

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het klantenprogramma van EMTÉ Supermarkten B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18117531 (hierna: EMTÉ).

Door via de website of de EMTÉ App een overeenkomst met EMTÉ aan te gaan en de Algemene Voorwaarden voor akkoord aan te vinken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden (inclusief het Privacybeleid) op de overeenkomst. Wij adviseren je om deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor jouw administratie.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van toepassing op het klantenprogramma EMTÉ Fijnproevers;

Coupon: een tegoedbon met een code die in geprinte vorm of opgeslagen in de EMTÉ App bij Partner kan worden ingewisseld voor bij hem af te nemen producten of diensten;

Deelnemer/jij: de natuurlijke persoon van 16 jaar en ouder die deelneemt aan het Klantenprogramma;

FijnproeversPas: de (fysieke of digitale) klantenkaart met daarop een unieke code;

FijnproeversPunten: de punten die Deelnemers via het FijnproeversProgramma kunnen sparen en in de Winkels en FijnproeversShop kunnen inwisselen;

FijnproeversShop: de webshop waarop Deelnemers met FijnproeversPunten en eventueel een aanvullende betaling Producten en Diensten kunnen kopen;

Klantenprogramma: het door EMTÉ aangeboden klantenprogramma EMTÉ Fijnproevers, zoals nader omschreven op de Website;

Mijn Fijnproevers: een eigen beveiligde omgeving op de Website welke uitsluitend toegankelijk is via het inloggen met een persoonlijk e-mailadres en wachtwoord;

EMTÉ App: de gratis mobiele applicatie waarmee Deelnemer een Profiel kan aanmaken, kan scannen bij de kassa en zo deel kan nemen aan EMTÉ Fijnproevers;

Partners: de bij het FijnproeversProgramma aangesloten partners van EMTÉ die in de FijnproeversShop Producten en Diensten aanbieden;

Privacybeleid: het Privacybeleid van EMTÉ dat van toepassing is op de Overeenkomst zoals gepubliceerd op de Website;

Profiel: het door de Deelnemer op de Website of de EMTÉ App aangemaakte account;

Producten en Diensten: de producten en diensten die door EMTÉ of door een Partner in de Winkel of in de FijnproeversShop worden aangeboden en waarvoor Deelnemers FijnproeversPunten kunnen inwisselen;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deelnemer en EMTÉ op grond waarvan Deelnemer gebruik maakt van het Klantenprogramma;

Website: de website www.emte.nl en de EMTÉ App, inclusief de daarop aangeboden FijnproeversShop;

Winkel: de EMTÉ winkels waaronder mede verstaan de EMTÉ winkels van franchisenemers van EMTÉ.

Artikel 2 Algemeen

Artikel 3 FijnproeversPas

Artikel 4 EMTÉ App

Artikel 5 Profiel en Mijn Fijnproevers

Artikel 6 FijnproeversPunten sparen en inwisselen

Artikel 7 Samen Sparen

Artikel 8 Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Artikel 9 Producten, Diensten en Coupons in FijnproeversShop

Artikel 10 Dienstverlening EMTÉ

Artikel 11 Deelnemers zonder e-mail adres

Artikel 12 Persoonsgegevens en privacy

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Artikel 15 Duur van de Overeenkomst

a) uit de controle bij de kassa in de Winkel blijkt dat je bepaalde producten niet of niet correct met de zelfscan heeft gescand en er sprake is van een vermoeden van diefstal;

b) je op oneigenlijke en/of frauduleuze wijze gebruik maakt van jouw FijnproeversPas, EMTÉ App of Profiel;

c) je op een andere manier in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

Artikel 16 Slotbepalingen