Privacybeleid Fijnproevers

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden Fijnproevers. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Algemene Voorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoons- en transactiegegevens die wij in het kader van ons klantenprogramma verwerken. Bij uw aanmelding voor EMTÉ Fijnproevers verklaar je je akkoord met de inhoud hiervan.

1. Verantwoordelijke

EMTÉ Supermarkten B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18117531 is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke gegevens worden in het klantenbestand verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten (persoons)gegevens en informatie. Waaronder wanneer je een profiel aanmaakt, aankopen doet in de winkel of in de Fijnproeversshop, surft op onze website, - of gebruik maakt van de EMTÉ app, social media of digitale communicatie met EMTÉ. Deze gegevens en informatie nemen wij op in ons klantenbestand.

Ons klantenbestand bestaat onder meer uit de volgende gegevens:

3. Doel van de verwerking van (persoons)gegevens in het klantenbestand

Wij gebruiken de gegevens en informatie uit het klantenbestand voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen contact met deelnemers in het kader van het klantenprogramma.

Bijvoorbeeld voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten.

b) Verwerking van de transacties in de winkel

Bij het scannen van jouw FijnproeversPas of EMTÉ app maken wij een koppeling met het klantenbestand. Jouw transactiegegevens (inclusief jouw aanbiedingen, punten en boodschappen) worden in het klantenbestand verwerkt. Jouw nieuwe puntensaldo wordt automatisch zichtbaar gemaakt in jouw Profiel onder Mijn Fijnproevers.

Wij kunnen klanten bij de kassa vragen om zich te identificeren, bijvoorbeeld bij het inwisselen van punten of bij vermoeden van onrechtmatig gebruik. Mogelijke fraude wordt zodoende sterk gereduceerd.

c) Verwerking van de transactie in de FijnproeversShop

Indien je aankopen doet in de FijnproeversShop worden jouw persoonsgegevens en jouw aankopen verwerkt zodat wij de door jou bestelde producten en/of coupon (een voucher die bij onze partner kan worden ingewisseld voor bij hem af te nemen diensten) kunnen leveren. Jouw FijnproeversPunten worden bij de bestelling automatisch aangepast en het nieuwe puntensaldo wordt zichtbaar in jouw profiel onder Mijn Fijnproevers.

d) Beveiliging van jouw profiel

Jouw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van jouw profiel. De inloggegevens kan je altijd wijzigen in Mijn Fijnproevers.

e) Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Wij combineren jouw persoonsgegevens en persoonlijke informatie met de transactiegegevens, social media en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor statistische en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen. Met behulp van deze analyses kunnen wij (via social media kanalen) gerichte aantrekkelijke persoonlijke aanbiedingen voor jou samenstellen.

f) Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken geanonimiseerde transactiegegevens om op geaggregeerd en anoniem niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op algemene trends in aankoopgedrag. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze website, klantenprogramma en het assortiment of de aanbiedingen in de winkels of in FijnproeversShop verbeteren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot jou te herleiden.

4. Marketing en contact met deelnemers

Online en email Marketing

Wij sturen de volgende informatie naar jouw inbox in Mijn Fijnproevers:

De belangrijkste berichten ontvang je ook per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres, tenzij je hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen. In Mijn Fijnproevers kun je je voor verschillende e-mails naar jouw e-mailadres aan- of afmelden.

Daarnaast kunnen we je relevante informatie en aanbiedingen laten zien via social media kanalen en in zoekmachines.

Marketing per post

Wij kunnen jouw naam en adresgegevens gebruiken om je per post te informeren over interessante aanbiedingen van onszelf en/of onze partners. Aangezien Fijnproevers vooral een online klantenprogramma is zullen wij u slechts incidenteel per post benaderen. Als je daar geen prijs op stelt kun je je afmelden bij onze Klantenservice.

Telemarketing

Wij gebruiken jouw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden. Wij zullen je alleen bellen indien snelheid geboden is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als jouw FijnproeversPas is gevonden of onrechtmatig is gebruikt.

5. Zoek-, surf en klikgedrag en downloaden EMTÉ app

Op de website verzamelen wij gegevens met betrekking tot het zoek-, surf- en klikgedrag van onze bezoekers. Hiervoor registreren wij het IP-adres. Indien je de EMTÉ app download of gebruikt, verzamelen wij een aantal technische gegevens, waaronder het IP adres en type hardware. Wij gebruiken de hiervoor genoemde (technische) gegevens voor anoniem en statistisch onderzoek. Hiermee kunnen we een beter beeld krijgen van het gebruik van de website, de EMTÉ app en onze dienstverlening. Ons doel is om met deze informatie onze website en dienstverlening steeds te verbeteren.

6. Cookies

Voor het verzamelen en verwerken van (persoon)gegevens op onze website en aan u gerichte digitale communicatie maken wij onder andere gebruik van cookies. Het cookiebeleid is van toepassing op alle persoons- en transactiegegevens die wij verwerken.

7. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Een aantal winkels is in eigendom van franchisenemers van EMTÉ. Deze franchisenemers krijgen uitsluitend toegang tot het klantenbestand in het kader van de onder hoofdstuk 3 sub b de doeleinden.

Voor het verwerken van persoons- en transactiegegevens kunnen wij bovendien gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoons- en transactiegegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en dit Privacybeleid na te leven.

Wij verstrekken verder geen persoons- of transactiegegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijk bepaling daartoe verplicht zijn.

8. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden jouw persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het gebruik van secure socket layer (SSL) encryptie.

9. Inzagerecht, verwijdering en vragen

je kunt altijd inzage krijgen in jouw persoonsgegevens. je kunt deze via jouw profiel wijzigen of verwijderen of ons verzoeken om de wijziging of verwijdering voor je uit te voeren.

Op het moment dat de Overeenkomst wordt beëindigd en jouw profiel wordt verwijderd worden al jouw persoonsgegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

Voor al jouw vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kun je contact met ons opnemen via info@emte.nl

10. Websites van derden

De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseren je het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

10. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

11. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van EMTÉ kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder het Klantenprogramma EMTÉ Fijnproevers) worden overgedragen aan een derde. Als onderdeel van deze overdracht zullen ook alle (persoons)gegevens van de deelnemers worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je via de website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht kun je natuurlijk altijd de overeenkomst opzeggen.