Privacybeleid Fijnproevers

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden Fijnproevers.

EMTÉ verzamelt via haar websites en apps persoonsgegevens in het kader van haar klantenprogramma EMTÉ Fijnproevers. In dit privacybeleid geven wij jou informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doelen we deze gegevens verzamelen. Wij zorgen er voor dat jouw informatie door ons op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt.

Bij je aanmelding voor EMTÉ Fijnproevers verklaar je je akkoord met de inhoud hiervan.

1. Definities

2. Verantwoordelijke

EMTÉ Holding B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70355207 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

3. Welke gegevens worden in het klantenbestand verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten Gegevens van Deelnemers:

De volgende Gegevens worden daarbij verzameld en opgeslagen in ons klantenbestand:

4. Doel van de verwerking van Gegevens in het klantenbestand

Wij gebruiken de gegevens en informatie uit het klantenbestand voor de volgende doeleinden:

a) Algemeen contact met Deelnemers in het kader van het Klantenprogramma
De Gegevens die wij verzamelen worden onder meer gebruikt voor contact met jou. Bijvoorbeeld voor de beantwoording van vragen en de afwikkeling van klachten. Ook kunnen wij jou hierdoor een volgende keer sneller helpen.

De Gegevens die wij hiervoor gebruiken bewaren wij totdat jij je afmeldt voor het Klantenprogramma.

b) Verwerking van de transacties in de Winkel
Bij het scannen van een FijnproeversPas of de EMTÉ App van Deelnemers maken wij een koppeling met het klantenbestand. Op dat moment worden de transactiegegevens van Deelnemers (inclusief aanbiedingen, punten en boodschappen) in het klantenbestand verwerkt. Het nieuwe puntensaldo wordt automatisch zichtbaar gemaakt in het Profiel onder Mijn Fijnproevers.

De Gegevens die wij hiervoor gebruiken bewaren wij totdat jij je afmeldt voor het Klantenprogramma.

Wij kunnen klanten bij de kassa vragen om zich te identificeren, bijvoorbeeld bij het inwisselen van punten of bij vermoeden van onrechtmatig gebruik. Mogelijke fraude wordt zodoende sterk gereduceerd. Wij bewaren deze identiteitsgegevens niet.

c) Verwerking van de transactie in de FijnproeversShop
Bij bestellingen in de FijnproeversShop worden Gegevens en aankopen verwerkt zodat wij de bestelde Producten en Diensten en/of Coupon kunnen leveren. FijnproeversPunten worden bij de bestelling automatisch aangepast en het nieuwe puntensaldo wordt zichtbaar in het Profiel onder Mijn Fijnproevers.

De Gegevens die wij hiervoor gebruiken bewaren wij totdat jij je afmeldt voor het Klantenprogramma.

d) Beveiliging van jouw Profiel
Inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van jouw Profiel. De inloggegevens kan je altijd wijzigen in Mijn Fijnproevers.

Deze Gegevens bewaren wij totdat jij deze gegevens wijzigt in Mijn Fijnproevers of je afmeldt voor het Klantenprogramma.

e) Analyse koopgedrag en persoonlijke aanbiedingen
Wij combineren jouw persoonsgegevens met transactiegegevens, gegevens van derden, social media en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor statistische en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen. Met behulp van deze analyses kunnen wij (via social media kanalen) gerichte aantrekkelijke persoonlijke aanbiedingen voor jou samenstellen.

f) Anoniem statistisch onderzoek
Wij gebruiken geanonimiseerde transactiegegevens om op geaggregeerd en anoniem niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op algemene trends in aankoopgedrag. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij de Website, Klantenprogramma en het assortiment of de aanbiedingen in de Winkels of FijnproeversShop verbeteren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot individuele Deelnemers te herleiden.

5. Marketing en contact met Deelnemers

a) Online- en e-mailmarketing
Wij sturen de volgende informatie naar jouw Mijn Fijnproevers inbox:

De belangrijkste berichten ontvang je ook per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres, tenzij je hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen. In Mijn Fijnproevers kun je je voor verschillende e-mails naar jouw e-mailadres aan- of afmelden.

Daarnaast kunnen we je relevante informatie en aanbiedingen laten zien via social media kanalen en in zoekmachines.

b) Marketing per post
Wij kunnen jouw naam en adresgegevens gebruiken om je per post te informeren over interessante aanbiedingen van EMTÉ en/of onze Partners. Aangezien Fijnproevers vooral een online klantenprogramma is, zullen wij slechts incidenteel per post Deelnemers benaderen. Als je daar geen prijs op stelt kun je je afmelden bij onze Klantenservice.

c) Telemarketing
Wij gebruiken geen telefoonnummers voor marketingdoeleinden. Wij zullen alleen telefonisch contact opnemen, indien snelheid geboden is. Bijvoorbeeld als een FijnproeversPas is gevonden of onrechtmatig is gebruikt.

6. Online gebruik van Website en EMTÉ App

Op de website verzamelen wij gegevens met betrekking tot het zoek-, surf- en klikgedrag van onze bezoekers. Hiervoor registreren wij het IP-adres. Indien je de EMTÉ App download of gebruikt, verzamelen wij een aantal technische gegevens, waaronder het IP-adres en type hardware. Wij gebruiken de hiervoor genoemde (technische) gegevens voor anoniem en statistisch onderzoek. Hiermee kunnen we een beter beeld krijgen van het gebruik van de website, de EMTÉ App en onze dienstverlening. Ons doel is om met deze informatie onze website en dienstverlening steeds te verbeteren.

7. Cookies

Voor het verzamelen en verwerken van Gegevens op onze Websites maken wij onder andere gebruik van cookies.

8. Verstrekking van Gegevens aan derden

Een aantal Winkels is in eigendom van franchisenemers van EMTÉ. Deze franchisenemers krijgen uitsluitend toegang tot het klantenbestand in het kader van de verwerking van transacties in de betreffende winkel.

Voor het verwerken van Gegevens kunnen wij bovendien gebruik maken van andere partijen. Deze partijen moeten worden aangemerkt als verwerker. Zij mogen de persoons- en transactiegegevens uitsluitend op grond van onze instructies verwerken. Wij hebben met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Algemene Voorwaarden en dit Privacybeleid na te leven.

EMTÉ kan verplicht zijn om bepaalde Gegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals overheidsinstanties in overeenstemming met relevante wetgeving. Het kan ook noodzakelijk zijn dat EMTÉ jouw Gegevens moet overdragen om de wettige rechten van EMTÉ te beschermen, opnieuw in overeenstemming met de relevante wetgeving.

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van EMTÉ (waaronder het Klantenprogramma EMTÉ Fijnproevers) wordt overgedragen aan een derde partij. Als onderdeel van deze overdracht zullen ook alle Gegevens van Deelnemers worden overgedragen aan deze derde partij. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je via de Website en Mijn Fijnproevers informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht kun je natuurlijk altijd je afmelden voor het Klantenprogramma.

9. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen veel maatregelen voor de bescherming van jouw Gegevens. Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de Gegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Afmelding Klantprogramma

Je kunt je deelname aan het Klantenprogramma op elk moment stopzetten door je via Mijn Fijnproevers af te melden. Wij zullen dan alle Gegevens die je bij je inschrijving voor het Klantenprogramma hebt opgegeven, verwijderen en deze gegevens niet meer analyseren, tenzij we deze Gegevens nog nodig hebben voor het leveren van door jou bestelde Producten en Diensten.

11. Rechten van Deelnemers

Jij hebt altijd het recht om voor jezelf op te komen als jouw Gegevens worden verwerkt. De volgende rechten kun jij bij ons uitoefenen:

Jij kan jouw bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: info@emte.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval binnen een maand – op jouw verzoek reageren. In uitzonderlijke gevallen mogen wij binnen drie maanden reageren, maar hiervan zullen wij jou binnen een maand op de hoogte stellen.

12. Websites van derden

De Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites en adviseren je het privacybeleid van deze websites goed door te nemen.

13. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste versie van dit Privacybeleid is van 29 augustus 2018.