Visie op MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): een hele mond vol, maar eigenlijk betekent het niets anders dan ondernemen met respect voor mens en milieu. Het is een vorm van ondernemen die past bij een professioneel en duurzaam bedrijf en voor EMTÉ heel vanzelfsprekend is. Als bedrijf wil je toch gewoon netjes en fatsoenlijk met je omgeving omgaan?

Visie op MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor EMTÉ waarde creëren op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als (voedsel)veiligheid, energie, milieu en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Om hier een bijdrage aan te leveren hebben wij de afgelopen jaren grote stappen gezet in het verder uitwerken en realiseren van onze MVO-doelstellingen. Ons MVO-beleid richt zich op drie kernthema’s waarvan wij van mening zijn dat daar onze belangrijkste kansen en uitdagingen liggen: de mens, het milieu en ons assortiment.

Het milieu

Respect voor het milieu betekent met lef en verstand innovatief zijn, met maatschappelijk en economisch rendement in balans. Dit houdt onder andere het reduceren van onze CO2-uitstoot in. Tussen 2010 en 2020 streven wij naar een reductie van 20% als percentage van de omzet. Dit willen wij bereiken door een aantal initiatieven op het gebied van energie, logistiek en afval.

Energie

Om energie te besparen zijn wij gestart met het ontwikkelen van gasloze panden, die verwarmd worden met restwarmte afkomstig van koel- en vriesinstallaties. Op basis van de opgedane ervaring en kennis zullen wij deze techniek waar mogelijk toepassen. Inmiddels levert dit al een bijdrage aan de verlaging van ons gasverbruik en op de reductie van onze CO2-uitstoot. Het is een mooi voorbeeld van een ontwikkeling waarbij verbeterde duurzaamheid en kostenbesparing in balans zijn.

Transport

Wij besteden alle transport uit en werken nauw samen met transporteurs om de milieu-impact van onze logistieke operatie zo klein mogelijk te houden. Wij zien twee manieren om de CO2-uitstoot door transport te verlagen: het verminderen van het aantal gereden kilometers en het reduceren van de CO2-uitstoot per kilometer, onder andere door gebruik te maken van alternatieve brandstoffen.

Zo initiëren en participeren wij in verschillende experimentele technieken voor nieuwe vrachtauto’s die volledig elektrisch rijden, of op alternatieve brandstoffen als CNG en LNG. Vrachtauto’s dus, waarmee potentieel een substantiële reductie van de CO2-uitstoot kan worden bereikt. Ook proberen wij het wagenpark zo lang en hoog mogelijk te maken om zo het aantal gemaakte kilometers te verminderen.

Afval

Wij zamelen afval gescheiden in en bieden klanten ook de mogelijkheid om hun afval bij ons in te leveren. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. Als gevolg van afvalscheiding, worden grondstoffen namelijk hergebruikt wat zodoende zorgt voor een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot bij de fabricage van nieuwe producten. Het terugwinnen van dergelijke secundaire grondstoffen kost immers minder energie dan het verbranden ervan en het opnieuw winnen en bewerken van primaire grondstoffen.

De mens

Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers en hun gezinnen een uitdagende, inspirerende en veilige werkomgeving te bieden. Wij zijn namelijk van mening dat de medewerker de bron is van alle succes. Daarnaast spelen wij graag een actieve en verantwoordelijke rol in de samenleving. Respect voor medewerkers, klanten en de samenleving staan voor ons centraal.

Onze klanten

Dit respect uit zich onder andere in een transparante communicatie met klanten over onze producten en het adequaat oplossen van eventuele problemen. Klanttevredenheid is voor ons een manier om te meten of klanten erkennen dat EMTÉ op een goede manier met hen omgaat.

Onze focus op klanttevredenheid heeft er in 2012 voor gezorgd dat wij verkozen zijn tot Klantvriendelijkste Supermarkt van Nederland (MarketResponse). In dit onderzoek over 2013 heeft EMTÉ wederom een hoge notering behaald, namelijk de derde plaats. In 2013 riep GfK EMTÉ Supermarkten uit tot supermarkt met de Beste Bakkerij en supermarkt met de Beste Slagerij. Jaarlijks voeren we ook een intern mystery shopper onderzoek uit. Hieruit is in 2013 gebleken dat 41% van onze klanten ons zou aanbevelen bij mensen in zijn of haar omgeving.

Onze medewerkers

Echte waardering van klanten begint echter bij tevreden personeel, vandaar dat ook personeelstevredenheid hoog in het vaandel staat. Wij besteden dan ook veel aandacht aan bedrijfscultuur, vitaliteit en arbeidsvoorwaarden. Het is ons doel om duurzame arbeidsrelaties aan te gaan als betrouwbare en professionele werkgever. Het creëren van een prettige en veilige werkomgeving is daarbij essentieel, alsmede het bieden van opleidingsmogelijkheden. Onze bedrijfscultuur laat zich omschrijven als “Groen Bloed”, waarbij uitgegaan wordt van een aantal belangrijke elementen: samen sterk, trots zonder patserigheid, gepassioneerd de beste, zorgvuldig met centen, gezond eigenwijs en bewust direct.

Onze samenleving

Wij waarderen de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers en willen hen helpen bij het opzetten van sociaal-maatschappelijke initiatieven. Het Sligro Food Group Stimuleringsfonds (EMTÉ is onderdeel van Sligro Food Group) is in het leven geroepen om medewerkers die in hun privéleven actief zijn als vrijwilliger te stimuleren en te ondersteunen. Het kan gaan om projecten in de directe leefomgeving, dus de buurt of stad, maar ook ver daarbuiten.

Assortiment

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om klanten te ondersteunen en te motiveren bij het maken van duurzame en gezonde keuzes. Dit doen wij onder andere door een duurzaam assortiment aan te bieden onder de vlag van het unieke concept Eerlijk & Heerlijk en producten met het "Ik-Kies-Bewust" vinkje.

Eerlijk & Heerlijk

Eerlijk & Heerlijk kan gezien worden als een paraplumerk waaronder alle duurzame geproduceerde producten in het assortiment van EMTÉ (Sligro Food Group) worden verkocht. Eerlijk & Heerlijk is gebaseerd op vier hoofdpijlers:

1. Biologisch

2. Eerlijke handel

3. Duurzaam

4. Streekproduct

Deze vier pijlers worden ondersteund en geborgd door onafhankelijke keurmerken.

Ik-Kies-Bewust vinkje

Om onze klanten ook te ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes, richten wij ons ook op het in de branche breed omarmde "Ik-Kies-Bewust" vinkje. In 2014 zal het gehele Eigen Merken assortiment gescreend worden op de mogelijkheden om, eventueel met enige receptuuraanpassing, onder dit keurmerk te worden gebracht.

Voedselverspilling

Wij ondernemen verschillende activiteiten om derving en verspilling van voedsel te verminderen. De focus ligt daarbij op vleeswaren/kaas, AGF, slagerij en bakkerij.

Vleeswaren/kaas

In het semi-bedieningsassortiment is de derving ten opzichte van 2012 afgenomen met 3% als gevolg van aanpassingen in verpakkingen, assortimentsopbouw en de inrichting van de supply chain.

AGF

In vergelijking met 2012 is de derving met maar liefst 20% teruggebracht als gevolg van aanpassingen in assortimentsopbouw en toewijzing van presentatieruimte op basis van de klantenstroom, alsmede aanpassingen in verpakkingen.

Slagerij

De derving in de categorie vlees is gedaald met 4% als gevolg van een investering in een verpakkingsunit in de centrale slagerij waarmee de tht (ten minste houdbaar tot) in de supply chain met 3 dagen is verlengd. Hiermee is een bovengemiddelde mate van verspilling in onze winkels met 'toonbankconcept vlees' teruggedrongen.

Bakkerij

De meest in het oog springende verbetering van derving heeft plaatsgevonden op de bakkerij-afdeling. Door een betere assortimentsmodulering is de derving verlaagd met ruim 25%.

In totaliteit is de verspilling van goederen in onze EMTÉ Supermarkten met meer dan 15% afgenomen.

Sponsorbeleid

Ons centrale uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren is keuzes maken, bewuste keuzes. EMTÉ krijgt regelmatig verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. En hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, wij kunnen de meeste verzoeken niet honoreren. Daarom kiezen wij ervoor om een aantal sociaal-maatschappelijke op de mens gerichte activiteiten voor een langere periode te ondersteunen. Hiermee voorkomen we dat de beschikbare middelen versnipperen over veel en verschillende projecten. Daarnaast ondersteunen wij bij voorkeur projecten, activiteiten of evenementen in directe relatie tot onze activiteiten. Wij hebben er bewust voor gekozen om de volgende doelen te ondersteunen.

Liliane Fonds

Wij werken al jaren intensief samen met het Liliane Fonds. Gekozen is voor het Liliane Fonds omdat het een organisatie is die transparantie en gerichtheid in hulp hoog in het vaandel heeft. Geen anonieme kolos, maar een organisatie van betrokken mensen. Wij willen net even vérder gaan dan af en toe een geldbedrag overmaken, hoe belangrijk en onmisbaar dat ook is! Daarom sparen medewerkers al vele jaren voor het Liliane Fonds.

KiKa

Wij hebben met volle overtuiging gekozen voor een ondersteuning van de bouw van het Prinses Máxima Centrum. In maart 2013 startte KiKa de landelijke campagne om de bouw mogelijk te maken van een nieuw specialistisch ziekenhuis waar kinderen met kanker behandeld kunnen worden, het Prinses Máxima Centrum. De grootscheepse actie kreeg de naam 'Draag je steentje bij'.

Voor EMTÉ-klanten faciliteerden we een actie met emballagebonnen waarvan de klant de waarde voor KiKa kon bestemmen. Daarnaast konden medewerkers van EMTÉ (en Sligro Food Group) via een speciale bedrijfspagina steentjes kopen. Dat leverde KiKa éxtra steentjes op want Sligro Food Group zette tot een maximum van 5.000 steentjes de 'verdubbelaar' in als bonus. Kortom, een via onze bedrijfspagina gekocht steentje leverde KiKa twéé steentjes op!

Op diverse manieren heeft Sligro Food Group geparticipeerd in de actie van KiKa. Als bedrijf maar vooral sámen met medewerkers en klanten. In totaal hebben deze acties € 42.000,- opgebracht.