Privacybeleid

EMTÉ supermarkten verzamelt via haar websites en apps (persoons)gegevens (hierna: Gegevens). In dit privacybeleid geven wij je informatie over de Gegevens die wij verzamelen en voor welke doelen we deze Gegevens verzamelen. Wij zorgen er voor dat jouw informatie door ons op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt.

1. Wanneer van toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle Gegevens die wij verzamelen en verwerken van gebruikers van onze websites en apps (hierna gezamenlijk genoemd: Websites). Op onze Websites kunnen links zijn opgenomen naar andere websites en apps dan die van ons. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze websites en apps.

2. Verantwoordelijke

Voor de verwerking van de Gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid is EMTÉ Holding  B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het Handelsregister van de kamer van Koophandel onder nummer 70355207 verantwoordelijk. EMTÉ Holding  B.V. heeft de verwerkingen van de Gegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Welke gegevens worden met welk doel verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten Gegevens en informatie.

a)     Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice voor een vraag of een klacht zullen wij jouw vraag en/of klacht opslaan samen met jouw contactgegevens. De Gegevens die wij op deze manier verzamelen worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van de vragen en de afwikkeling van de klachten.

b)     Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door ons worden verzonden. Ben je aangemeld voor de nieuwsbrief, dan maken wij gebruik van het emailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij kunnen de Gegevens gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren.

c)     Bij het bezoeken van onze Websites verwerken wij Gegevens van jou, zoals het IP-adres van jouw computer, smartphone, smartwatch of tablet, het type browser, de bezochte web- of apppagina’s en de duur van een bezoek/sessie. Deze Gegevens gebruiken wij om onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen. Met deze Gegevens kunnen wij jou persoonlijke aanbiedingen doen.  

d)     Het IP-adres van jouw computer, smartphone, smartwatch of tablet, het type browser, de bezochte web- of apppagina’s en de duur van een bezoek/sessie gebruiken wij tevens om onze Websites technisch en functioneel te beheren en de beveiliging van onze Websites te optimaliseren.

e)     Voor ons klantenprogramma Fijnproevers verwerken wij Gegevens. Lees meer over hoe wij Gegevens verwerken voor ons klantprogramma in het Privacybeleid Fijnproevers.

f) Wij gebruiken gepseudonimiseerde transactiegegevens om op geaggregeerd en gepseudonimiseerd niveau (online) onderzoek te doen naar en analyses te doen op algemene trends in aankoopgedrag. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij de Website, Klantenprogramma en het assortiment of de aanbiedingen in de Winkels of FijnproeversShop verbeteren. De geaggregeerde en gepseudonimiseerde gegevens zijn niet eenvoudig tot individuele Deelnemers te herleiden.

4. Verstrekking van Gegevens aan derden

Voor het verwerken van de Gegevens kunnen wij gebruik maken andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de Gegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Wij hebben met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Zonder jouw toestemming verstrekken wij verder geen Gegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn.

5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de Gegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen

Je kunt altijd inzage krijgen in de Gegevens die wij van jou verzamelen en verwerken. Dit verzoek kun je doen door middel van het contactformulier op www.emte.nl/klantenservice. Indien je naar aanleiding van dit verzoek Gegevens wil laten corrigeren of verwijderen kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op www.emte.nl/klantenservice.

Via www.emte.nl/klantenservice kun je de Gegevens betreffende de nieuwsbrief wijzigen, tevens kun je je via deze pagina uitschrijven voor de nieuwsbrief. De Gegevens die wij van jou bewaren en bewerken ten behoeve van de nieuwsbrief worden dan verwijderd.

Voor al jouw vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kun je contact met ons opnemen via info@emte.nl

7. Cookies

Voor het verzamelen en verwerken van Gegevens op onze Websites maken wij onder andere gebruik van cookies. Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in ons Cookiebeleid.

8. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste versie van dit Privacybeleid is van 29 juni 2017.