Privacybeleid

EMTÉ verzamelt via haar websites en apps (persoons)gegevens (hierna: Gegevens). In dit privacybeleid geven wij je informatie over de Gegevens die wij verzamelen en voor welke doelen we deze Gegevens verzamelen. Wij zorgen er voor dat jouw informatie door ons op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt.

1. Wanneer van toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle Gegevens die wij verzamelen en verwerken van gebruikers van onze websites en apps (hierna gezamenlijk genoemd: Websites).

2. Verantwoordelijke

EMTÉ Holding B.V., gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70355207 (hierna: wij), is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

3. Welke gegevens worden met welk doel verwerkt

Wij verwerken op verschillende momenten Gegevens en informatie.

Gegevens over jouw contact met onze klantenservice

Wanneer je contact opneemt met onze klantenservice, bewaren wij jouw Gegevens. De Gegevens die wij op deze manier verzamelen worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van vragen en de afwikkeling van klachten. Ook kunnen wij jou hierdoor een volgende keer sneller helpen.

Gegevens voor marketing

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door ons worden verzonden. Wij maken gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij kunnen de Gegevens ook gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren.

Gegevens voor een optimale websitebeleving


Wij streven ernaar dat jij optimaal gebruikt kunt maken van onze Websites. Daarvoor verzamelen wij Gegevens van jou, zoals het IP-adres van jouw computer, smartphone, smartwatch of tablet, het type browser, de bezochte web- of apppagina’s en de duur van een bezoek/sessie.

Deze Gegevens gebruiken wij om onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen. Indien jij hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, gebruiken wij deze Gegevens om jou persoonlijke aanbiedingen te doen.

Deze Gegevens gebruiken wij ook om onze Websites technisch en functioneel te beheren en de beveiliging van onze Websites te optimaliseren.

Gegevens met betrekking tot het Fijnproevers programma

Ook voor ons klantenprogramma Fijnproevers verwerken wij Gegevens. Lees meer over hoe wij Gegevens verwerken voor ons klantprogramma in het Privacybeleid Fijnproevers.

4. Verstrekking van Gegevens aan derden

Voor het verwerken van de Gegevens kunnen wij gebruik maken andere dienstverleners. Deze dienstverleners treden op als verwerker. Zij mogen de Gegevens uitsluitend in onze opdracht en onder onze voorwaarden verwerken. Wij delen alleen de Gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de dienstverlener voor ons uitvoert. Wij hebben met deze bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekken wij geen Gegevens aan derden, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling daartoe verplicht zijn.

Wij verkopen jouw Gegevens niet aan onze dienstverleners of andere derde partijen.

5. Opslag

Wij slaan jouw Gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). Het kan voorkomen dat bepaalde Gegevens die wij verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER. Bijvoorbeeld omdat een dienstverlener van ons daar is gevestigd. Indien hier sprake van is, zorgen wij er dat dit gebeurt op een rechtmatige en veilige manier.

6. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen veel maatregelen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Zo hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden de Gegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Rechten van betrokkenen

Jij hebt altijd het recht om voor jezelf op te komen als jouw persoonsgegevens worden verwerkt. De volgende rechten kun jij bij ons uitoefenen:

Jij kan jouw bovenstaande rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via: privacy@emte.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval binnen een maand – op jouw verzoek. In uitzonderlijke gevallen mogen wij binnen drie maanden reageren, maar hiervan zullen wij jou op de hoogte stellen binnen een maand.

8. Cookies

Voor het verzamelen en verwerken van Gegevens op onze Websites maken wij onder andere gebruik van cookies. Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in ons Cookiebeleid.

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je dit Privacybeleid regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. De laatste versie van dit Privacybeleid is van 15 augustus 2018.