Verkoopvoorwaarden

EMTÉ FijnproeversShop

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door EMTÉ Supermarkten B.V uit te voeren bestellingen van Consumenten in de FijnproeversShop.

Door in de FijnproeversShop op de ‘bestel button’ te klikken komt een koopovereenkomst tot stand en gaat gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden op deze overeenkomst. Wij adviseren u om deze Verkoopvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren door deze te printen of digitaal op te slaan.

EMTÉ Supermarkten B.V. (EMTÉ) is gevestigd te Veghel en ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70355207.

Artikel 1 Definities

In deze Verkoopvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Consument/u: de natuurlijke persoon van 16 jaar en ouder die deelnemer is aan het Fijnproevers programma en een bestelling plaats in de FijnproeversShop;

Coupon: een kortingsbon met een code die in geprinte vorm of opgeslagen in de EMTÉ App bij een Partner kan worden ingewisseld voor bij hem af te nemen Diensten;

Fijnproevers programma: het door EMTÉ aangeboden klantenprogramma, zoals nader omschreven op de Website;

FijnproeversPunten: de Punten die u via het Fijnproevers programma kunt sparen en in de FijnproeversShop kunt inwisselen;

FijnproeversShop: de webshop waarop Consumenten met FijnproeversPunten en eventueel een aanvullende betaling Producten en Coupons kunnen kopen;

Partner(s): de bij het Fijnproevers programma aangesloten partners van EMTÉ die in de FijnproeversShop Diensten aanbieden;

Producten: de producten die door EMTÉ in de FijnproeversShop worden aangeboden;

Dienst: de (horeca en/of vrijetijds)dienst van Partner waarvoor Consument in de FijnproeversShop een Coupon kan kopen;

Website: de website www.EMTÉ.nl en de EMTÉ App, inclusief de daarop aangeboden FijnproeversShop;

Winkel(s): de EMTÉ winkels waaronder mede verstaan de EMTÉ winkels van franchisenemers van EMTÉ.

Artikel 2 Algemeen - Toepasselijkheid

Artikel 3 Het aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4 Bestellingen, prijzen en betaling

Artikel 5 Coupons

Artikel 6 Herroepingsrecht

    Artikel 7 Bezorging Producten

    Artikel 8 Garanties, aansprakelijkheid en klachtenregeling

    Artikel 9 Geschillen

    9.1 Op alle bestellingen, koopovereenkomsten en deze Verkoopvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.